Ole Holm

Billedkunstner

oleholmart@hotmail.com

Kattesundet 4
4900 Nakskov
Denmark

KUNSTNERPORTAL / MEDLEMSLISTE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
  Værker
  • CV
  • Mere info

  Ole Holm

  Billedkunstner

  Kattesundet 4, 4900 Nakskov. Tlf. 23 36 44 85

  E-mail: oleholmart@hotmail.com

  Medlem af: Billedkunstnernes Forbund,

  Grafisk Værksted Næstved

  Repræsenteret i Weilbachs Kunstleksikon

   

  Udstillinger 2013-2016

   ”RUNDRUM”, Vandtårnet i Nykøbing Falster 2016. Dansk Tysk udstillingsprojekt, 2016

  Sommerudstillingen Masnedø Fortet, Vordingborg, 2013-2016

  ”DIMENSION”, Rundetaarn København 2016

  ”HUSBESØG i Nakskov”, 2016

  Kunst im Bahnhofviertel, ”HAUSBESUCH”, Rostock 2015

  “Studio Kimono”, Paris, 2014

  Übergang-Overgang, Rostock/Gedser 2013

  Udsmykning Nakskov svømmehal, 2013

   

  Særlige arbejder

  Musik i landskabet, Kulturby 96

  Teaterprojekt ”Dr. Liv” Teater Masken

  Juleprojekt Københavns Hovedbanegård

  Kählers Keramikværksted, Næstved, Krukkeprojekt

  Dommedags Visioner, Rundetaarn, København

  Udsmykning af kantinerne i Center for Erhverv og Uddannelse Nykøbing F.

  Udsmykning af Nord-Falster Svømmecenter

  ”Det Gyldne Landskab”, et kulturprojekt – udgivelse af grafisk mappe og CD

  Holeby Skole, udsmykning – månedens billede 2011, Lolland Kommune

  Borgmesterportrætter Nakskov Kommune

  Land Art Lolland Falster

  ”Nyd Kanten”, integrationsprojekt i Køge, 12 bænke udført i Kalmar fyr

  ”Maj 31”, kunstprojekt med borger inddragelse i Lolland Kommune

  Udsmykning Nakskov Svømmehal, INTERREG projekt RegioSkill

   

  Udstillinger Bl.a

  Kunstnernes Efterårsudstilling

  Kunstnernes Påskeudstilling

  Kunstnernes Sommerudstilling

  Ribe Kunstmuseum

  Skive Kunstmuseum

  Kunstmuseet Køge Skitsesamling

  Sandviken Kunsthal, Sverige

  Falsterbro Kunsthal, Sverige

  Næstved Museum ”Det Ligner”

  Kunsthistorisk Museum Lodz, Polen

  ”Lys over Lolland”

  Sommerudstillingen Masnedøfortet, Vordingborg

  Nordiske Kulturdage, Eckenförde, Tyskland

  Fuglsang Kunstmuseum, ”Tværsnit”

  Übergang/Overgang, Rostock/Gedser

  Studio Kimono, Paris

   

  Dansk/Tyske Projekter

  Kulturcenter Mikkelberg, Husum

  Burgkloster Museum, Lübeck

  ”5 Danske” Neunzig Grad, Kiel

  Museum Lolland Falster, ”Kystnær”

  Museum Lolland Falster, ”Jagtens Element”

  ”Artema” INTERREG projekt

  ”ArtNet”, Kulturlink projekt – grafisk mappe

  ”RegioSkill”, INTERREG projekt

  Galleri ”Gertie” i Klostergade midt i 60’ernes Nakskov gav mig som ung kunstnerspire, mulighed for at stifte bekendtskab med navne, der var på vej op i dansk kunstnerliv. Navne som Seppo Mattinen, Erik Lagoni og Herold G. Kristensen. – blot for at navne nogle af Galleriets udstillere.

  ”Gertie” var på det tidspunkt udover Stenhugger Carl Baggers værksted (Gåsepigen på Gåsetorvet) vel nok Nakskovs Kultursted.

  Et sted hvor vi unge, der havde en kunstner i maven kunne mødes. Galleri Gerti var også Nakskovs første bofællesskab. En af de 4-5 kollektivister var i øvrigt en lokal billedkunstner Mogens Otto Nielsen, som senere blev kendt for begrebet MailArt.

  Jeg forlod Nakskov i slut 60’erne og debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1971, hvor både Politiken og Berlingske Tidende omtalte mine værker i rosende vendinger. De følgende år deltager jeg på censurerede udstillinger som Kunstnernes Påskeudstilling, Kunstnernes Sommerudstilling og flere udstillinger i hele Danmark.

  I 1973 flytter jeg tilbage til Lolland, og bosætter mig i Torrig. I midt 70’erne er jeg med til at starte Ø-Gruppen, en gruppe kunstnere bestående af professionelle billedkunstnere fra Lolland og Falster. Med var bla. Stig Weye, Ove Bang Jørgensen, Erik Bishof, Peter Severin, Alfred Haldin og Otto Larsen. Kunstnerne var også en del af LF-udstiillingen, som fandt sted hvert andet år på Museet i Maribo. LF-Udstillingen var et samarbejde mellem Maribo Kunstforening og Storstrøms Kunstmuseum.

  Jeg sad i en periode på 4 år i Maribos kunstforeningens Bestyrelse, og havde derfor stor indflydelse på kurateringen af LF-Udstillingen.

  I 80’erne er jeg med til at danne LF Gruppen bestående af Erik Rasmussen, Henning Visholm og Stig Weye. Gruppen udstillede med gæster i ind- og udland. Sverige, Tyskland, Polen og Tjekkiet. I samme periode arbejder jeg sammen med Stig Weye i forskellige kunstprojekter relateret børn og unge f.eks på Byskolen i Nakskov.

  På baggrund af mit store netværk er jeg med til at stifte Galleri Enna i Nakskov. Et galleri hvor lokale professionelle kunstnere, samt kunstnere fra de store kunstnersammenslutninger f.eks Grønningen, Gyrr, Corner og Kammeraterne udstiller.

  Jeg bliver ansat af Teater Masken og spiller GUD i forestillingen Doktor Liv, hvor min opgave var at male på nogle kæmpe lærreder under forestillingen. Jeg skaber scenografi sammen med Erik Rasmussen til egnsteatret på Sølvbjerghøj og sammen med Jean Michel Petot står vi for scenografien til ”Bydysten”.

  Efter 3 år sluttede eventyret med Galleri Enna, og et nyt opstod sammen med min kone kunstneren Kit Kjærbye. 

  Jeg bliver valgt ind i Storstrømsamts Billedkunstråd, hvor jeg sidder som formand i 8 år. I den periode var det fagrådets politik at støtte det professionelle kunstliv så bredt som muligt.

  ·             Opkøb af værker til offentlige institutioner

  ·             Støtte til kunstnerne i forbindelse med PR til udstillinger f.eks. invitationer og plakater

  ·             Honorar i forbindelse med skitser til opgaver i det offentlige rum

  ·             Kunstner håndbog over amtets professionelle billedkunstnere og kunsthåndværkere

  Billedkunstrådet støtter etableringen af flere kunstnerværksteder i amtet bla. Metalværkstedet i Nakskov og glasværksted i Nykøbing F. Igangsætning af en Billedskole for børn bliver det også til.

  Sammen med BKF, Billedkunstnernes Forbund tager Amtet på besøg i Nordtyskland, og vi starter dermed et samarbejde der fungerer og udvikler sig hele tiden den dag i dag.

  Af grænseoverskridende projekter som jeg har deltaget i kan nævnes:

  ·             People to People, et udsmykningsprojekt mellem Lübeck og Nakskov

  ·             ArTeMa, INTERREG projekt Handwekskammer Lübeck og Celf i nakskov

  ·             RegioSkill, INTERREG projekt Handwerkskammer Lübeck og Celf Nakskov

  ·             Ûbergang, kunstprojekt mellem Rostock og Gedser

  Siden 2012 har jeg været en del af arbejdsgruppen omkring Sommerudstillingen på Masnedøfortet.

  Af større opgaver jeg har udført og deltaget i kan jeg nævne:

  ·             Udsmykning af Nordfalster Svømmecenter

  ·             Det Gyldne Landskab, et kulturprojekt med udgivelse af grafikmappe og CD.

  ·             Borgmester portrætter Nakskov Kommune, Flemming Bonne og Ebba Hribar

  ·             ”Maj 31” et kunstprojekt m. borgerinddragelse

  ·             Udsmykning af kantinerne i Center for erhverv og uddannelse, Nykøbing Falster.

  ·             Holeby Skole udsmykning af gangarealer.

  ·             Land Art Lolland-Falster

  ·             Indgangsportal Nakskov Svømmehal

  Cat Woman
  In Memory of Ziggy Stardust
  Pigen med den blå cykel
  Geisha
  Kimono
  Kimono
  Kimono